Rekreasyon ve Parklar

Rekreasyon ve Parklar vatandaşlara sayısız değerler katabilecek vazgeçilmez bir unsur. Bu unsurun farkına varabilen yerel yönetimlerin hem vatandaşları hem de bölgelerinin kalkınma oranları oldukça yüksek oluyor!

Ülkemizde sıklıkla göz ardı edilen yaşam kalitesi avantajlarını sağlama yöntemlerinden olan Rekreasyon Alanlarını kaleme aldım.

Rekreasyon Alanları ve Fiziksel Aktiviteye olan etkisi

Parklar ve diğer rekreasyon alanları milyonlarca vatandaşa fiziksel olarak aktif olma fırsatı sunuyor. Hem bir çok alanın kullanımının ücretsiz olması hem bulunduğumuz noktalara yakın alanların bulunması, her gelir grubundan ve her sosyokültürel yapıdan insana fiziksel aktivitelere katılma imkanı sağlıyor.

Fiziksel aktivite, obezite başta olmak üzere diğer hastalıkların karşısındaki en büyük savaşçılardandır. Spor aktiviteleri, oyun alanları, havuzlar ve çeşitli parkurları içerisinde barındıran alanlar, aktivite yapabilmek açısından erişilebilirlik sağlar. Uygun altyapının sağlanması, parkların ve rekreasyon alanlarının fiziksel aktivitelere elverişli planlanmış olması ise bu erişilebilirliği işlevsel kılar. Yani belediye tarafından yapılmış her park insanlara rekreasyonel aktiviteler bakımından doyum sağlamayacak, aksine kötü planlanmış alanlar insanların bu ihtiyaçlarını karşılamalarına da engel olmuş olacaktır.

Açıkhava Rekreasyon Alanları

Şehir yaşantısı içerisinde sokaklara, iş alanlarına mahkum kalan insanlar yorgun bir zihin ve bedenle yaşıyorlar. Bu yorgunluğu dinlendirebilmek, hava değişikliği yapabilmek için rekreasyon alanlarına yani anlayacağınız parklar ve diğer farklı alanlara gitme ihtiyacı hissederler.

Bunu bazı bilimsel çalışmalar da kanıtlıyor. Özellikle boğucu sokaklar ve iş alanlarında yaşayan insanların, farklı ve daha yeşil alanlara taşındıklarında zihinsel ve bedensel olarak olumlu gelişmeler gösterdikleri gözlemleniyor!

Bir başka çalışma ise terapötik rekreasyona yeniden dikkat çekmemiz gerektiğini gösteriyor. Ameliyat olmuş hastaların yeşil alanda iyileşme oranlarının hızlandığını, fiziksel aktivite yapmaya olan geçişlerinin kısaldığını, bağışıklık sistemlerinin işlevselliğinin arttığını gösterdi. Bununla beraber diyabet hastalarının daha sağlıklı kan şekerleri seviyelerine ulaşmasına ise yine rekreasyonun yardımcı olduğunu kanıtladı.

Fiziksel aktiviteler dışında parklarda yapılabilecek, okumak-düşünmek gibi eylemlerse ruhsal durumları düzelterek, stresi azaltıp, kişinin kendisini sağlıklı hissetmesini sağlayacaktır. Yeşil alanların rekreasyon alanları olarak uygun değerlendirilmesi, vatandaşların fiziksel ve zihinsel sağlıklarını önemli ölçüde geliştirerek toplulukların yaşam kalitesini yükseltir.

Rekreasyon Alanları ile Ekonomik Kalkınmaya Destek!

Parklar ve yeşil alanlar, yakınlarında bulunan gayrimenkullerin değerlerini %20’ye varan oranlarda arttırırlar. Özellikle bu yeşil alanlar, doğal olarak oluşmuş ve rekreasyonel olarak planlanmış noktalarsa! Bu tarz alanlarda yapılan tüm etkinlikler yerel kalkınmanın yolunu açacak derecede ciddi ekonomik getiriler sağlayabiliyor. Park bakım ücretleri külfet oluşturuyor diye düşünen yerel yönetimlerin, bu alanlarında yapacakları rekreasyonel planlamayla; etkinlikler, sergiler ve müzeler, teknoloji alanları, destinasyonun uygunluğuna göre yapılabilecek diğer aktiviteler ile hem bakım ücretlerini karşlayabilebileceğini hem de ekonomik bir kalkınma modeli oluşturarak destinasyona turist çekebileceklerini de dikkate alması gerekiyor.