Yerel Yönetimler ‘de Rekreasyon

Biz yerel yönetimler olarak henüz farkına varamasakta rekreasyon, dünyanın bir çok noktasında kritik bir önem kazanmaya başladı.

Özellikle psikolojik ve sosyolojik sorunların fazlasıyla artması beraberinde terapötik rekreasyon olarak adlandırdığımız, Türkiye’de çoğu kimse adını dahi duymamışken 4-5 yıl evvel hakkında konferanslar düzenlediğimiz bu konunun maddi-manevi getirilerini kaleme almak istedim.

Klinik, konut ve toplumsal alanlarda uygulanan terapötik rekreasyon, hastalıkları, engelleri ve diğer problemleri olan kişilerin öncelikli olarak sağlıklarını, bağımsızlıklarını ve refah düzeylerini arttırmak için boş vakitlerini geliştirmelerine ve kullanmalarına yardımcı olmak için tedavi amacıyla, eğitim ve boş zaman değerlendirme hizmetlerini kullanmaktadır.

Basit bir örnek olarak sınırlı fiziksel yeteneği olan insanların katılabileceği macera etkinlikleri düzenlemek, katılımcıların başarı duygularını ve özgüven duygularını kazanmalarına yardımcı olur. Bu özgüveni kazanabilmeleri açısından insanlara sunulan, hiçbir şey ifade etmeyen boş zaman faaliyetlerindense, kendini gerçekleştirme ve ruhsal yenilenme, yaratıcılık, kendini ifade etme, keşfetme özelliklerini deneyimlemesine yönelik uygulamalar sunmak bu kazanımlarda sizin için büyük fırsat olacaktır.

Aile Birliğini Oluşturacak Faaliyetler Geliştirin!

Boş zaman faaliyetleri ile aile bağları geliştirilir. Birlikte faaliyet yapan aileler birbirlerine daha yakın, daha uyumlu ve aile bilincine sahip olma şanslarını artırmaya yönelik istek duymaya başlarlar. Bu hem ebeveyn-çocuk ilişkileri hem de evli çiftler için geçerlidir. Aileler, çocuklarda refah ve sağlıklı gelişmeyi teşvik etmenin temel taşıdır. Dolayısıyla gelecek neslin refah ve sağlıklı olması, sizlerin onlara sunduğunuz rekreasyon faaliyetleri ile de doğru orantılıdır.

Çocuklar, Gençler için Eğitime Yönelik Çalışmalar Gerçekleştirin

Son zamanlarda yapılan araştırmalar, düzenli olarak faaliyetlere katılmadan sadece eve -okula giden çocukların, uyuşturucu, alkol ve depresyon gibi toplumu rahatsız edecek eğilimlere yöneldiğini gösteriyor. Faaliyetsiz kalmalarının eksikliğini bu tarz kötü alışkanlıkları aktivite ve sosyalleşme alanı olarak görerek tamamladıkları da kaçınılmaz bir gerçek!

Bunun dışında eğitimsel başarı için de rekreasyon faaliyetleri inanılmaz bir gelişim sağlıyor, ödev sisteminden çıkarak faaliyet odaklı eğitime yönelen bir ülke olan Finlandiya, en temel örneklerden.

Özellikle aileleri çalışan çocukların faaliyet konusunda yetersizliği ülkemizde daha da yüksek oranlarda. Ancak ABD ve Kanada’da yerel yönetimlerin oluşturduğu parklar ve burada kurgulanan etkinlikler, dinlenme daireleri adı verilen sosyalleşebilecekleri alanlar, okul sonrasında ve yaz tatillerinde toplumdan uzaklaşmadan faaliyetlerine devam edebilecekleri sosyal – kültürel alanlar bulunuyor.

Örneğin, Florida‘da, Başarıdan Akademik ve Rekreasyonel Destek Programı’na kaydolan ve katılan ergenlik dönemindeki çocukların % 80’inin notlarını geliştirdiği gözlemleniyor.

İnsanların Bedensel Gücünü Arttırmasına Yönelik Uygulamalar Yapın

Spor katılımcılarının vücut kitle indeksi değerleri ideal düzeyde olmakla beraber, kan basıncı düşüşü yaşama ihtimali düşüktür.

Her fiziksel yapıya uygun olarak geliştireceğiniz aktiviteler planlayın. Böylelikle bu alandan faydalanacak olan kişilerin depresyon ve diğer ruhsal bozukluklar yaşama eğiliminin oldukça azalacağını gözlemleyeceksiniz.

Sağlık Seviyesini Yükseltecek Etkinlikler Hazırlayın

Çocukların takım sporları ve diğer spor programlarına katılımı, ileriki yaşlarında karşılarına çıkma ihtimali olan osteoporozla mücadele edebilmeleri için güçlü bir sağlık temelini oluşturmalarına, daha yüksek kemik yoğunluğuna ulaşmalarına yardımcı olur.

Örneğin ABD’de yapılan istatistiklere göre spor yapmayan insanların yarısından fazlası düzenli olarak faaliyete geçirildiğinde koroner kalp hastalığı, kolon kanseri ve şeker hastalığından kaynaklı 66.000 ABD’li ölüm önlenebileceği saptanmış!

Bu da hem daha sağlıklı yaşam standartlarını yükseltmek hem de hastalıkla mücadelede oluşacak sağlık maliyetlerini azaltmak demek. Yani sağlığa yapılacak harcamayı bugünden spora ve rekreasyon faaliyetlerine yaptığınızda, gelecekteki harcamalarınızı da belli ölçülerde minimize etmiş oluyorsunuz.

Kendi başlarına birey olduklarını hatırlatın!

Gençler kendilerini iyi hissettiklerinde, toplumda, ailede ve okullarda daha etkin ve üretken bir biçimde çalışırlar. Macera ve spor programları hayat boyu yaşayacak anılar yaratır! Bununla beraber güven, risk alma, destekleyici sosyal etkileşim ve kişisel özgüvenin de önemini öğretir.

Gençler rekreasyon faaliyetleri kapsamında; liderlik kampları, gençlik kulüpleri, eğitim ve spor kampları ile diğer programlar gibi eğlence kuruluşları vasıtasıyla eğitilir, geliştirilir ve beslenir ise toplumsal özgüvenin oturacağını, üretken bireylerin sayısının artacağını gözlemleyeceğiz.

Stresin Azaltılmasını Sağlayın – RELAX!

Ulusal çapta yapılan anketlerde, Halkımızın % 89’u yüksek düzeyde stres yaşadığını ve % 59’unun haftada en az bir kez büyük stres altında olduklarını iddia ettiğini gözlemledim.

Bir toplumda bunun etkisini minimize etmek adına olumlu ve eğlenceli rekreasyon deneyimleri yaşatılması yoluyla stres ve psikolojik gerginlikleri azaltabileceğimizi iddaa ediyorum. Boş zaman faaliyetleri, insanları hayatlarının diğer yönlerinde serbest bırakılmayan enerji ve duyguyu atma fırsatı sağlar. Psikologlar, ormanda yapılan yürüyüş gibi faaliyetlerin, iki veya üç gün süren etkilerle bağışıklık sistemini güçlendirdiğini tespit etti. Yürünen her metrenin, insanlara fazladan 21 dakika hayat verdiğini iddaa eden çalışmalar da mevcut.

Amerikan Sağlığını düzenlemek için yapılan Gallup Anketi’ne göre, düzenli olarak egzersiz yapan Amerikalıların, egzersiz yapmayan Amerikalılardan daha mutlu olduklarını 2,5 kat daha yüksek bir sayıya sahip olduğunu gözlemliyoruz.

Kültürel farklılıklara hassasiyet gösterin!

Rekreasyon faaliyetleri ile sağlanan sosyal etkileşim, aşırı bağlılık, toplumsal korku, ırkçılıkla ilişkili sebepleri parçalamaktadır! Özellikle farklı etnik gruplar ve daha geniş toplum arasındaki olumlu temasların oluşmasını da yine farklı rekreasyon faaliyetleri teşvik eder. Bir toplumun, devletin ve yerel yönetimin gücü, insanların kültürel ve etnik farklılıkları paylaşmasına izin veren rekreasyon faaliyetleri yoluyla arttırılabilir.

Çünkü bir arada olan ve birbirlerinin kültür yapılarının farkında olan toplumlar, rekreasyon faaliyetleri ile sağladıkları bilinç sayesinde birbirlerine gizli ve kötü bir duygu beslemezler. Kötü enerjilerine sarf edecekleri zamanı rekreasyon faaliyetleri ile sıfıra indirgediğimizde ise bu enerjiyi ve zamanı bölgesel kalkınmaya harcayarak, güçlü bir toplum, müreffeh bir ülke hayaline daha yakın olabiliriz. İşte bu da benim Türkiye hayalim!

Esasen yıllar önce de söylediğim gibi, toplumsal barış ancak rekreasyon faaliyetleri ile temellendirilip halka anlatılabilir ve toplumsal barış bilinci kazandırılabilir.

Toplum olma bilincini yerleştirin!

Toplum olma, toplu hareket edebilme gururu, boş zaman ve park imkanlarıyla sağlanır. Toplu halde hareket ederek kendilerini birbirleriyle kıyaslama fırsatı bulduklarından, kendilerini de geliştirmeye istekli olurlar! Neredeyse her boş vakitlerini açık alanda, rekreasyon tesislerinde kendilerini geliştirmek için değerlendirirler.

Suçun ve Şiddetin Azalmasını Sağlayın!

Amerika’da bir belediye gece yarısı turnuvaları düzenleme kararı aldı. Bu kapsamda düzenlediği basketbol programının ilk 13 haftasında çocukların gerçekleştirdiği suç faaliyetleri o şehirde % 24 oranda düştü. Kişi başına sadece 74 kuruş kazandıran yaz gece yarısı rekreasyon faaliyetleri tamamlanınca, bir yıl boyunca bir genç için hapiste neredeyse 40.000 dolara mal olan şehirde çocukların suçunu % 52 oranında düşürdü. Yani bu aktiviteler suçun azalmasını sağlamanın yanı sıra, cezaevinde yapılan harcamaların da düşmesini sağlıyor!

Çocuklarınıza Arkadaş Edindirin!

Bir çocuk, oyun deneyimleri yoluyla sosyal beceri, problem çözme ve yaratıcılığını geliştirir. En iyi fırsat bu tarz çocuklarla bir araya gelebilmesidir! Fiziksel aktivite entelektüel olarak çocuğunuza kalite kazandırır ve öğrenme süreci ile bilişsel becerilerinin gelişimini arttırır.

Toplumu Şekillendirin!

Yukarıda saydığım seçeneklerin tümü ile aslında Rekreasyon’un toplumu şekillendirme ve toplumsal barışı sağlama noktasında nasıl bir güçlü koz olarak elimizde durduğunu görebildiyseniz, toplumun refahı ve gelişmiş yaşam standartları için rekreasyonun yalnızca park yapmak olmadığını anlamamız gerekiyor.