Rekreasyon son zamanlarda insanlar tarafından merak edilen bir alan haline gelmeye başladı. Son zamanların en sık karşılaştığım sorularından bazıları “Rekreasyon Nedir? “, ” Rekreasyon ne demek? ” oluyor. Belediyelerle görüşmelerimde özellikle bazı belediye temsilcilerinin dahi bu konuya uzak olduğunu gözlemliyorum.

Bu sebeple, bu konuyu kaleme alarak hem gözlemlerimi, hem de eğitim aldığım bölüm olması sebebiyle size konuyla ilgili düşüncelerimi sizlere aktarmak istedim.

Rekreasyon, kentleşmenin artmasına bağlı olarak insanların temel ihtiyacı olan sosyal, kültürel, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini destekleyen faaliyetlerin bütünü olarak değerlendirilebilir. Teknolojik ve endüstriyel gelişimin hızla arttığı bugünün dünyasında, hayatımıza giren yeniliklere uyum sağlayabilmek adına bu faaliyetlere olan ihtiyacımızın da oldukça fazla olduğunu söylemek sanırım anlamsız olmaz.

Rekreasyon Nedir ? Rekreasyon kelime anlamı olarak latince “re – creation” kelimelerinden dilimize geçmiştir. Türkçeye çevrildiğinde yenilenme, canlanma, yeniden yapılanma gibi anlamlar kazanmıştır. Toplumun yaşadığı zaman dilimleri, çalışma zamanı ve serbest zaman olarak ikiye ayrılır. Bir öğrencinin okula gitmesi çalışma zamanı olarak değerlendirilir. Bir çalışanın işe gitmesi de öyle.

Çalışma dışında kalan serbest zamanda ise insanlar zorunluluklardan uzaktır. Yaşamak için gereken faaliyetler olan yemek yemek, uyumak, banyo yapmak gibi kişisel ihtiyaçların karşılanması ve bununla beraber özgürce yani amiyane tabirle canı ne isterse onu yapacağı zamanı kapsayan zaman dilimidir.

Yoğun göç alan; plansız ve çarpık kentleşen şehirlerde boş zamanı değerlendirme ihtiyacı daha gözle görülür seviyelerde oluyor. Çarpık kentleşmeye sebep olan bireylerin şehir yaşamına adapte olmasının zor olması, çalışma saatlerinin yoğun olması ve geldikleri yerdeki insanlara kıyasla kent insanlarının daha az güvenilir olması tüm bu adaptasyon problemlerini ortaya çıkartmıştır. Esasen, toplum içerisinde net bir şekilde iletişimsizliğin ve uyumsuzluğun yaşanıyor olmasının temel tedavisi, rekreasyondan geçiyor. İnsanların toplum koşulları ile arasında oluşan farkları kapatan ve iletişim kurmasını sağlayan aktivitelerin tümü rekreasyon alanı diye tabir edilen alanlarda zenginleştirilebiliyor.

Rekreasyon alanlarında bireyler önceden planlanmış ya da kendiliğinden gelişen etkinliklerde, kendisini zihinsel olarak yenilemek, sosyalleşmek, mutlu ve sağlıklı bir yaşam sürebilmek için, kendi tercihiyle katıldığı faaliyetlerle boş zamanlarını değerlendirmektedir.

Rekreasyon Ne İş Yapar?

Çalışma saatinin günde 12 saatten fazla olduğu sanayi devriminin ilk dönemlerinde, işçiler boş zamanlarını sadece fiziksel gücünü tekrar kazanmak amacıyla dinlenerek geçiriyorlardı. Bugün ise, çalışma süreleri belirli kriterlere adapte olmuş toplumlar, bedensel ve ruhsal yönden yenilenmek için boş zamanlarını değerlendiriyorlar. Bugünden geçmişe baktığımızda, insanların sahip oldukları serbest zaman diliminin giderek genişlediğini gözlemleyebiliyoruz. Avrupa standartlarına göre, 80 yıllık bir insan ömrünün %32’lik zaman dilimi serbest zaman olarak şekillenirken, bu oranın Türkiye’de kent insanında %40 civarında olduğunu söylemeden geçmeyelim!

Unutmayın ki bir toplumda çalışma hayatının kalıpları o toplumu nasıl şekillendiriyorsa, boş zamanın değerlendirilme şekli de o toplumun yapısını şekillendirir. Boş zaman kullanımı ve rekreatif aktiviteler iyi düzenlenip yönetilmiyor ise, bireyi ve toplumu şekillendirecek yönde olumlu adımlar atılması yerine zarar verecek alışkanlıklara yönlendirmeye neden olabilir. Yani  boş zaman kullanım programı olmayan toplumlarda, bu zamanı iyi değerlendirenler olacağı gibi; kötü (toplum ve birey sağlığı açısından zarar oluşturacak davranışlar) kullananlar da olacaktır. Rekreatif aktiviteleri, kişileri yaşama bağlayıcı, dinlendirici, eğlendirici, meşgul edici veya zevk verici olay ve eylemleri yaparak, ruhen ve bedenen canlılık kazandıkları etkinliklerdir. Bu etkinliklerin planlanması ve uygulanmasını rekreasyon mezunu kişiler yapar.

Rekreasyon Bölümü Nedir?

Bu soruya verilebilecek en doğru cevap,  yerel yönetimlerin tüm aktivitelerinin baştan sona planlanıp, halkın adaptasyonu ile refah düzeyinin arttırılmasının sağlanması için çalışan bilim olduğudur. Rekreasyon yönetimi nedir? diye soranlara ise verilecek en doğru cevap, bütün bu çalışmaları yapan bilimin hayata geçirilmesini sağlayan aktiviteleri uygulayan ve planlayan bir alan olduğunu belirtmektir.

Rekreasyon Alanı Nerede?

İzmir’de Aşık Veysel Rekreasyon alanı, Sakarya Serdivan’da bulunan Trafik Park gibi bir çok alan, her yaş grubuna hitap etmekle beraber, her türlü fiziksel-ruhsal ihtiyaca da cevap verecek alanlardan sadece bir iki tanesi. İstanbul’da, Ankara’da ve Gaziantep’te bu tarz rekreatif aktivitelerin sayısının çokluğu, belediyelerin bilinçlenmesiyle birlikte mümkün olmuş. Aslında bu tarz alanlar gözümüzü çevirdiğimiz her yerde olabilir, ancak doğru yönetilemiyor ve doğru etkinliklerle planlanmıyor olmaları sebebiyle atıl bir alan olarak kalıyorlar. Bu alanlara yapılan yatırımların boşa gitmemesi adına biraz da insana yatırım yaparak bu alanda çalışacak kişilerin yetkinliğine dikkat edilmesi ve rekreasyon yönetimi uzmanları arasından seçilmesinin ise kaçınılmaz olması gerekiyor.