Destinasyon Yönetimi ‘nin Önemi

Turizmin, turist çekmek ve turistlerin ihtiyaçlarına hitap etmek üzerine yoğunlaştığı küresel bir ekonomi endüstrisi olduğu çoğu ülke tarafından kabul edilmiştir. Destinasyon yönetimi de bu endüstrinin temelini oluşturuyor.

Destinasyona talep arttıkça, turistlerin tercihlerinin artmaya devam edeceği tartışılmaz bir gerçek. Bu talep artışı, turistik destinasyonlar arasında bir rekabet doğurdu. Turizm destinasyonlarının rakipleri karşısında bir avantaj elde etmek için kendilerini farklı kılan argümanlar ortaya koymak durumunda kaldıkları da aşikar bir nokta haline geldi.

Bunun yapılabilmesinin başlıca yolları potansiyel ziyaretçilere sunulacak argümanı olabildiğince cazip hale getirmek için destinasyonu tanıtmak ve anlatmaktır.

Üstünlüğü elde etmek ve bir hedef pazara başarıyla giriş şansı elde etmek için, destinasyonu rakiplerinden ayırmak ve turistlerin kafasında güçlü bir imaj yaratmak için bir argümana ihtiyaç duyulmaktadır. Bir destinasyonu yönetmenin promosyon, cazibe, satış, sürdürülebilir etkinlikler ve turizm pazarlaması içerdiğini” de belirtmek gerekiyor.

Destinasyon yönetimi toplumun çıkarlarını dengeleyen ve birleştiren bir bölgenin ekonomik ve kültürel gelişimine yönelik proaktif, stratejik, ziyaretçi odaklı bir yaklaşımdır. Bunu unutmamak gerekiyor!

Destinasyon Yönetimi Nedir?

Turizm alanlarının yönetilmesi, turizmin çevresel etkilerinin kontrol altına alınmasının önemli bir parçasıdır. Destinasyon yönetimi, arazi kullanım planlaması, işletme izni ve imar kontrolleri, çevre ve diğer düzenlemeler, iş birliği girişimleri ve turizmle ilgili faaliyetlerin gelişimi ve günlük operasyonunu şekillendiren bir dizi başka teknikleri içeren bir sistemdir.

Destinasyon Yönetimi Nerelerde Kullanılır?

“Destinasyon” terimi genel olarak, turizmin diğer alanlara nispeten daha yoğun olduğu ve ekonominin turizm gelirlerinden önemli ölçüde etkilenen bölgeler için kullanılır. Destinasyon yönetimi, tek, tanınabilir bir bölgenin çeşitli belediyeleri, illeri veya diğer hükümet birimlerininin oluşturduğu ekip ile yapılması gerektiğinden dolayı biraz karmaşıktır; ada gibi bölgelerde tüm ülke destinasyon yönetiminin esas parçası olabilir.

Destinasyon Yönetimi Ekibi Kimlerden oluşur?

Yerel yönetimler tarafından yönlendirilen, yerel STK’ların, toplulukların ve yerli temsilcilerin, akademik çevrelerin ve yerel ticaret odalarının katılımıyla yönetime katılan yapılar, “Destinasyon Yönetimi Organizasyonları” olarak bilinen varlıkları oluşturmaktadır. Yurtdışında genellikle destinasyon yönetimi organizasyonları yerel turizm kurulları, konseyler biçimindedir. Bizde ise bu yapı genellikle kalkınma ajansı ve turizm yatırımcılarının katıldığı bir ekip ile yürütülmekte.

Destinasyon Nasıl Yönetilebilir?

Yerel turizm işletmeleri ağı (oteller, turistik yerler, ulaştırma hizmetleri, kılavuzlar ve ekipman kiralama, restoranlar, vb. Gibi hizmet sağlayıcılar) de bir destinasyonun önemli bir parçasıdır.

Destinasyon yönetimi, alıcıları ve satıcıları bir araya getiren tüm faaliyetleri ve süreçleri kapsar. Tüketici taleplerine ve rekabetçi konuma yanıt vermeye odaklanır! Ürünlerin yüksek potansiyel pazarlara verimli bir şekilde dağıtılmasıyla ve tanıtılmasıyla bağlantılı sürekli bir koordine edilmiş faaliyet dizisidir.

Elinizde, tek bir varlık, bir sosyo-kültürel varlık (tarihçesi, insanları, gelenekleri, yaşam tarzı) olabilir veya her tür turizm organizasyonunu içeren birçok farklı ürün olabilir. Bunun dışında turistlerin akıllarında bir kavram olabilir. Bununla birlikte her seyahat eden için seyahat amacı farklı bir amaç taşıyabilir. Herkesin beklentilerinin birbiriyle denk olmasını beklemek mümkün değil! Örneğin Paris’teki Louvre’yı ziyaret etme amacı taşıyan turist ile iş seyahati yapan ve Londra gibi bir şehirde konaklayacak turistin kısa vadede beklentileri birbirlerinden oldukça farklı.

Rolling Rains’in Turizm Pazarlaması konusundaki raporuna göre, destinasyon yönetimi söz konusu olduğunda başarının bazı faktörleri var. Bu faktörlerin tümünü ele almaktansa, destinasyonun alt yapısını oluşturacak unsurları kaleme aldım.

Tesisler ve Destinasyon

Kullanılacak tesislerin iyi planlanması ve iyi yapılandırılması gerektiği gerçeğini ifade etmemiz gerekir. Yollar, atık imhası, kanalizasyon sistemleri, elektrik ve su kalitesi gibi altyapısal konular inşaa edilirken gelecekte oluşabilecek genişleme gereksinimi göz önüne alınmalıdır. Üst yapı, havaalanları ve limanlar gibi, gelecek turist kapasitesine yetebilecek altyapılarınız olmadan destinasyon yönetimi ve turizm pazarlaması konusu eksik kalacaktır.

Toplumsal yapınızın, hedeflediğiniz pazarın kültürünü, toplum kurallarını bilmesi gibi faktörler de destinasyon yönetimi hususunda çok önemlidir. Çünkü bu faktör, bir turistin belirli bir destinasyonu ziyaret edip etmeyeceği tercihini belirlemesinde oldukça önemlidir. Örneğin, Orta Doğu ülkelerine seyahat etme eğiliminde bulunan turistler, Müslüman toplumlarda belirli kıyafetler dahilinde giyinip alkol tüketimi noktasında böyle bir kısıt resmi olarak olmasa dahi, kısıtlanmak zorunda olduklarını belirterek bu destinasyonları, diğer bölgelere oranla daha az tercih etmektedirler.

Ancak bunların dışında seyahat etme eğilimini olumlu yönde etkileyen önemli noktalar da bulunuyor.

Kayak, tarihi semtleri ziyaret etme isteği, alışveriş, etkinlikler ve festival gibi aktiviteler, turistin hangi destinasyona gideceğine karar vermesini sağlayacaktır. Sentosa Adası, Singapur, Kültür aktiviteler (Louvre, Paris), Kültürel miras (Dublin) ve mimari (Dublin Kongre Merkezi) başta olmak üzere doğal güzel manzaralara sahip (The Grand Canyon, ABD) destinasyonlar turistlerin seyahat etme tercihini pozitif hale getiren olumlu bir rol üstlenmektedir.

Destinasyon ve Yan Hizmetler

Bankalar, restoranlar ve hastaneler gibi yan hizmetlerde tesisler konusunun en önemli unsurlarını oluşturuyor. Hangi turist sağlık hizmetlerinden tam anlamıyla yararlanamayacağı bir destinasyona seyahat etmek ister ki? Özellikle macera sporları yapmak için seyahat eden kitleler için bu konu oldukça önem taşıyor.

Planlama yaparken dikkat etmemiz gereken diğer unsur ise restoranlar! Kim güzel yemekler istemez ki? Ülkenize veya şehrinize dışarıdan gelen bir turistin, güzel yemekler yiyebilme ihtiyacını sağlayacak tesislerin inşaası da elbette yerel yönetimlerin temel sorumluluk alanlarından bir tanesi. Ee bu restoranlarda harcayacakları paralara erişilebilir olmaları için ödeme altyapısının ve uluslararası çalışacak bankaların da destinasyonda hazır bulunması olmazsa olmazlardan!

Erişilebilir Destinasyon

Destinasyona ulaşmak için harcanacak süre, seyahat masrafı ve ulaşım sıklığı, o destinasyonun başarısını belirleyen kritik faktörlerden. Hava, yol, deniz veya demiryolu gibi alternatif ulaşım türlerinin bulunması da çok önemlidir. İnsanlar sizin şehrinize gelmek için saatlerce bekliyor, her istediklerinde size ulaşamıyorlarsa destinasyon yönetimi konusunda sınıfta kaldınız demektir!