Günümüzde bilgiye ulaşma hızının fazlasıyla artması, farklı destinasyonlarla ilgili artan turizm pazarlaması faaliyetlerinin son tüketici hedefine hızlı olarak ulaşmasını sağlıyor. Bu süreçte sağlık turizmi de giderek popülerlik kazanıyor. Dolayısıyla sağlık turizminin, toplumsal, ekonomik ve siyasal açıdan sahip olduğu ve oluşturabileceği etkileri ciddi bir şekilde ele almak gerekiyor.

Bu yazıda, sağlık turizmini ve birkaç önemli etkisini ele aldım.

Sağlık Turizmi Nedir? 

Sağlık turizmi, hastanın bulunduğu ülkede almak istediği ancak tedavi süreçlerinin uzunluğu, hizmet kalitesizliği ve tedavinin daha pahalı olması sebebiyle alamadığı için alternatif destinasyonlarda verilen tedavi yöntemlerini tercih etmesidir.

Sağlık Turizmi ve Ekonomi

Yurtdışından gelen turistlerin ağırlanması süreci, ağırlayan ülkenin Gayri Safi Yurt İçi Hasılası’na ciddi katkılar sağlıyor. Aynı zamanda ağırlayan destinasyonlarda çeşitli istihdam olanakları doğmasına sebep oluyor.

Sağlık Turizmi Gelirleri

Sağlık turizminden elde edilen gelir sadece turizm ve tıp endüstrisine değil, bunları destekleyen sektörlere de katkı sağlıyor.

Özellikle dolaylı olarak ortaya çıkan bu ekonomi hiçte küçümsenecek seviyede değil!

İlaç Şirketleri ve Cerrahi – Medikal Şirketleri

Sağlık turizminin artmasıyla ilaç ve cerrahi – medikal şirketleri gibi tıpla yakından alakalı olan endüstrilerin de iş hacminde bir artış gözlemleneceği inkar edilemez bir gerçektir.
Bir tıbbi operasyon için yurtdışından gelen hastaların kullanması gereken ilaçların ve ekipmanların tümünü bulundukları ülkeden alması gerekiyor.

Örneğin ortopedik veya cerrahi operasyonlar geçirmiş bir hastanın satınalabileceği ekipmanlar (boyunluk, tekerlekli sandalye vb. gibi) satınalması veya kiralaması, küçük gibi görünse de çok ciddi bir ekonomi oluşmasına katkı sağlıyor. Özellikle yoğun sağlık turisti alan ülkelerde bu miktarın fazlasıyla yükseleceğini unutmamak gerekiyor.

Gezi ve Turizm

Çoğu zaman, tıbbi turistler varış ülkesinde bir prosedüre girdikten sonra geri kalmayı tercih ederler ve onlara çok ihtiyaç duyulan gizlilik ve gevşeme veren bir tatille iyileşmelerine yardımcı olurlar. Tıbbi gezginlerin geri kalmalarının ve varış ülkesindeki gezi fırsatlarına göz yummanın bir başka nedeni, yaptıkları yatırımdan en iyi şekilde yararlanmaktır.

Sağlık sorunları için farklı ülkelere giden turistler, tedavilerinin bitmesinden sonra o ülkede biraz daha vakit geçirip dinlenmeye ve rahat etmeye ihtiyaç duyarlar. Bu ihtiyacın altında yatan en temel sebepleri, yaptıkları seyahatın ve harcadıkları paranın tabiri caizse ‘hakkını’ vermek istemeleridir. Bu istek, turizm endüstrisini maddi ve manevi olara besleyerek konaklama, ulaşım ve çeşitli paydaşlar içerisinde iş birliği kurulmasını sağlamaya katkı sunar. Böylelikle, maddi olarak sektöre ciddi getiriler sağlanmış olur.
Bugün 12 milyondan fazla hasta, tedavi için yurtdışına çıkıyor. Sağlık turizminin bu denli büyük bir pastaya sahip olmasıysa,  konaklama başta olmak üzere tüm turizm sektöründe ciddi bir karşılık buluyor.

Özellikle de yatırım alanı arayan kuruluşlar için; sağlık turizmi firmaları gibi yeni iş kollarının oluşmasını sağlarken, sağlık turizmi acentası açmak isteyenler için de birikim yapma heyecanı oluşturuyor.

Sağlık Turizminin Topluma Etkisi

Sağlık Turizmi sadece istihdam oluşturan, gayri safi yurt içi hasılayı arttıran bir endüstri dalı değildir. Sağlık turizminin ayrıca toplumsal etkisi de yadırganamayacak seviyede yüksektir. Özellikle sağlık turizmine olan talebin arttığı destinasyonlarda bu alanı besleyecek destekleyici unsurlara yapılan yatırımların da artması kaçınılmaz olur. Böylelikle, altyapıdan tutun da toplu taşıma ağlarının yeniden düzenlenmesine, vatandaşa sunulan sağlık hizmetleri politikasının iyileştirilmesine kadar bütün bir destinasyonun gelişmesini sağlayacak en temel yatırımlar gerçekleştirilmek zorunda kalınabilir.

Zira işin olağan akışında bir destinasyona ‘hasta’ gönderen; sağlık turizmi acentaları, sağlık turizmi teşvikleri veren ülkeler, ve diğer tüm sağlık turizmi aracı kurumları bu şehirlerin altyapısına ve turistik noktalara olan yakınlığına da dikkat ediyorlar. Yani dünyanın en kaliteli hastahanesini de yapsanız; altyapınız ve diğer hizmetleriniz yetersizse kimse sizi dikkate almayabilir.

Artan gayri safi yurtiçi hasıla ve istihdam oranı, yaşam standartını ve nüfusun harcama oranlarını yükseltmektedir. Gelişmekte olan ülkeler için bu sosyal değişimler, ülkenin kalkınmasına ve 360 derece şekilde bütün alanlarda büyümesine ivme kazandırmaktadır. Öte yandan, gelişmiş ülkelerin bir çoğu sağlık turizmi alanında marka destinasyon olmayı hedeflemektedir.

Hindistan sağlık turizmi endüstrisinin 2020 yılına kadar 7-8 milyar doların üzerinde bir gelir elde etmesi beklendiği göz önüne alınırsa, bu alandan beklenen gelir, kalkınma modellerinin fazlasıyla gerçekçi ve ulaşılabilir hedefler olduğu ortaya çıkıyor.

Sağlık Turizminin Siyasi Etkisi 

İki veya daha fazla ülke arasındaki sağlık turizmine katılan kişilerin sayısındaki artış, aynı zamanda ülkeler arası alışverişin de gelişmesini sağlıyor. Bu gelişmelerin çoğalması, iki ülkenin yönetim organları arasında olumlu ilişkiler tesis etmeye katkı sağlar. Böylelikle, iki ülke arasında samimi ilişkiler gelişerek fikir alışverişi yapma fırsatı doğar. Bu noktada turizmin milletler arası barışı tesis etmekteki yerinin önemini anlayan devletler açısından, sağlık turizmi ve geliştirilmesi çok önemli bir yere sahip olmalıdır düşüncesindeyim.

Bütün bu fikirler ışığında Sağlık Turizminin tüm ülkeler için; siyasi, toplumsal ve ekonomik faydaları göz önüne alındığında sağlık turizmi projesi olan ülkelerin önümüzdeki yıllarda her alanda kalkınmalarına katkı sağlayacağı çok açık ve net bir şekilde görülebiliyor.